Sök till ny omgång av ledarskapsprogrammet Leadership academy!

Nu är det dags att söka till en ny omgång av YMCA Europas Leadership Academy! En ledarskapsutbildning för förtroendevalda, (eller för dig som vill bli förtroendevald) på nationell och lokal nivå i KFUM föreningar runt om i Europa. En fantastisk chans att stärka dina kunskaper samtidigt som du får ett internationellt nätverk av totalt 30 KFUM ledare i Europa.

Utbildningen består av 3 sessioner och uppgifter mellan sessionerna. Varje session är 4 hela dagar.

Schema för utbildningen är:
I session: 6-11 februari 2018, Italy eller Portugal
II session: 24-29 april, 2018, Denmark eller France
III session: October – November 2018, plats ej bestämt ännu

Deltagande på alla sessionerna är obligatorisk för att kunna vara med i utbildningen.

Utbildningen är på engelska och fokuserar på dessa teman:

Leadership: human rights, human rights based approach, leadership in an NGO, main competences of a leader, self-development, etc.;
Governance: democratic governance, governance and management, functions of governance bodies, main responsibilities of the Board;
Strategic planning: mission awareness, social relevance, understanding the needs of the target groups, how to make a strategic plan;
Advocacy and lobbying: the notion of advocacy, political system and decision making process, levels of social participation, instruments of advocacy, partnership and cooperation;
International cooperation: global citizenship, peculiarities of International work, Inter-cultural communication.

Uppgifter mellan utbildningarna kommer att vara:

Efter första sessionen: deltagarna håller i ett seminarium om styrning för ledningen i sin förening.
Efter andra sessionen: utvecklade och genomförande av socialt relevanta mini-projekt som möter behov målgruppen för din lokalförening har.

YMCA Europes kriterier för att bli uttagen till utbildningen:

– aktiv eller potentiell styrelseledamot i en KFUM förening
– mellan 18-29 år
– kunna delta vid alla sessionerna och kunna genomföra uppgifterna mellan träffarna
– förstå och kunna prata engelska
– möjlighet att betala deltagaravgift. Betalning sker vid första sessionen.
– skicka text med motivation till varför man vill delta

Projektteamet kommer att i samråd med nationella rörelser välja deltagare. KFUM Sverige använder alltid policyn Kriterier för nomineringar och aktiviteter som finns att läsa här: https://kfum.se/wp-content/uploads/2014/09/Kriterier-For-Nomineringar-Och-Aktiviteter.pdf

Deltagaravgiften är 880 euro. Beroende på om projektet får beviljat ansökta medlen från EU kan vissa subventioner bli aktuella, men detta är inte klart ännu. Deltagaravgiften täcker resekostnader, kost och logi samt själva utbildningen och material.

Ansök senast den 25 november via denna länk: https://ru.surveymonkey.com/r/82PKSNF

Vill du veta mer kan du läsa mer här:
http://www.ymcaeurope.com/yla-2018