Kännedomsenkät om internationella frågor

KFUM behöver din kunskap och kännedom för att lägga grunden till ett nationellt informations- och kommunikationsprojekt om internationella frågor och arbete.

Vi vill därför be dig att själv svara på en enkät, men också att sprida den till unga ledare och medlemmar i din förening så att de också har möjlighet att svara på frågorna (vissa kanske svarade på enkäten under helgens Riksombudsmöte och det är ju toppen, då kanske du kan hjälpa oss att enbart sprida den?). Du hittar länken till enkäten här:

https://kfum.typeform.com/to/GFNTP2

Du kan svara på enkäten fram till den 1 december!

Har du frågor om enkäten, varför den genomförs eller om internationella frågor i KFUM generellt, tveka inte att höra av dig till Caroline på KFUM Sverige på 08-6773011.

Stort tack för ditt bidrag!