Har du erfarenhet av insamling och brinner för ungas situation i Sverige och världen?

Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt och utmanande jobb, där du kommer möta engagerade människor som varje dag gör skillnad i unga människors liv. Som KFUM Sveriges strategiska fundraiser är du med i kärnan av den förändringsprocess som rörelsen nu driver.

Om KFUM Sverige

KFUM är världens största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsrörelse. Vi finns i 130 länder och i Sverige samlar vi 45 000 medlemmar i ca 130 lokala föreningar.

KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – Body, Mind & Spirit. Det är grundstenarna för all vår verksamhet, både i Sverige och i hela världen. Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Det viktiga är egentligen inte vad vi gör, utan varför och hur. Därför kan man hitta alla tänkbara olika aktiviteter inom KFUM. K:et i KFUM står för kristlig och är en del av vår värdegrund sedan vår ungdomsrörelse startade i Sverige 1884. K:et betyder att vi ska visa varandra medmänsklighet och respekt, att agera med kärlek och förlåtelse. K:et betyder också att alla är välkomna, oavsett vem en är eller vilken bakgrund en har.

Om tjänsten

KFUM-rörelsen är mitt i en spännande process, där en större organisationssammanslagning nyss är genomförd och en ny strategi läggs fram för antagande på KFUMs Riksombudsmöte i oktober 2017. KFUM Sverige vill stärka tillförlitlighet, hållbarhet och mångfald i vår finansiering för att kunna säkra och utveckla den verksamhet vi bedriver. Vi söker dig som vill bli vår strategiska fundraiser och bidra till KFUMs verksamhet utvecklas nationellt och internationellt. Ditt övergripande uppdrag är leda arbetet med KFUMs långsiktiga finansiering, genom att utveckla KFUM Sveriges finansieringsstruktur.

Huvudsakliga uppgifter:

– Analysera tidigare satsningar och nuvarande finansieringsmodeller
– Tillsammans med kansli och medlemsföreningar, utveckla metoder som möjliggör för stärkande av KFUMs synlighet och kännedom i syfte att nå ökad finansiering
– Ta fram en insamlingsplan och påbörja implementeringen av denna
– Identifiera och etablera relation med potentiella givare/finansiärer

Om dig

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som:
– brinner för att unga människor ska kunna vara trygga och kunna utvecklas, oavsett bakgrund, identitet eller erfarenhet.
– vill ha en nyckelroll i att stärka och utveckla KFUM-rörelsen, genom att skapa förutsättningar att stärka kännedomen om vår verksamhet och söka möjligheter för fler att bidra till den förändring vi verkar för i vårt samhälle.
– har bred erfarenhet av kommunikation, marknadsföring och finansiering/insamling.
– har dokumenterad erfarenhet av att ta fram, och implementera, en insamlingsstrategi/fundraisingplan eller motsvarande.
– har förståelse för idéburna organisationers förutsättningar och har varit anställd/engagerad i en medlemsorganisation.

Personliga egenskaper

För att trivas på KFUM och fungera i tjänsten är du:
– Drivande, självgående och trivs i en koordinerande roll.
– Analytisk, lyhörd och kan tänka strategiskt på kort och lång sikt.
– En person som trivs på ett litet kansli där alla får ta ansvar för att helheten ska bli bra.
– Engagerad, social och prestigelös.
– Trivs med att skapa relationer med många olika människor.

Praktisk information

Tjänsten är en visstidsanställning på ett år, med start i mitten av januari 2018.
Tjänstens omfattning är 80 % och arbetet utgår från KFUM Sveriges kansli vid Rådmansgatan, Stockholm.
Kvälls- och helgarbete förekommer i viss utsträckning.
Vänligen sök tjänsten via https://podio.com/webforms/19518969/1317285 senast den 29 oktober 2017.
Första intervjuomgången genomförs på dagtid den 2, 3 och 6 november 2017.
KFUM Sverige är ansluten till Kollektivavtalet för tjänstemän mellan IDEA och Unionen.

För frågor kontakta KFUM Sveriges generalsekreterare Karin Olsson på karin.olsson@kfum.se eller 08-677 3001.