Klimatkämpe – se hit!

Mellan 5-17 november samlas världens ledare i Bonn, Tyskland, för att följa upp arbetet med klimatförhandlingarna efter Parisavtalet. För att säkerställa unga människors närvaro och påverkan arrangerar World YMCA CAMP CLIMATE – en mötesplats för unga människor att koordinera sitt påverkansarbete, kapacitetstärka och nätverka under COP-mötet.

World YMCA och deras Resource Group on the Enviroment bjuder in KFUMare från hela världen som är intresserade av miljö- och klimatfrågor att delta vid Camp Climate! Det kommer att arrangeras mängder av olika events och deltagarna kommer att interagera med unga aktivister från hela världen, politiker och representanter från det globala civilsamhället och många många fler. World YMCA hoppas på en delegation av 100 unga människor, så kom och var med och påverka du med!

Läs mer om kostnad, anmälan och annat här:
https://kfum.se/evenemang/camp-climate-pa-cop-23/