Gör praktik i Världens Största Kvinnorörelse!

World YWCA erbjuder varje år, ett års praktiker parallellt med kortare praktiker. Du kommer att få arbeta med påverkansarbete och kommunikation, programverksamhet och rörelsestärkande arbete inom teman som våld mot kvinnor, sexuell och reproduktiv hälsa och HIV samt unga kvinnors ledarskap på huvudkontoret för World YWCA i Genevé.

Läs mer här:
https://kfum.se/evenemang/gor-praktik-i-varldens-storsta-kvinnororelse/