Representanter för föreningar och regionsledare i Mälardalen inbjuds till Regionsträff

Söndag den 10 september på Lövudden i Västerås. Mötet startar kl. 10.00 men vi bjuder på välkomstkaffe 9.30 – 10.00. 

Under Regionsträffen bjuder vi på en gourmélunch, typ vegetarisk , tillagad av Stadshusrestaurangen i Västerås.

Vi behöver din ANMÄLAN senast 1 september för planering av lunchen. Uppge även om du är allergisk mot något. Skicka anmälan till malardalen@kfum.se eller ring ordf. Nils-Ivar 076-2571759.

Tre syften med regionsträffen: 

Inför ROM (Riksombudsmöte):
Vi får möjlighet att diskutera igenom motioner och propositionerna inför ROM. Handlingarna kommer ut senast den 8 september. Rom i Norrköping 20-22 oktober. Se mer https://rom.kfum.se/

Forum om Mälardalsregionen:
Informationsutbyte mellan Regionstyrelsen och föreningarna i regionen. Vad önskar din förening när det gäller regionalt arbete?

Uppföljning regionsombudsmötet:
Det extra Regionsombudsmötet som genomfördes den 11 januari i år efterlämnade några punkter som inte kunde slutföras. Exempelvis val av valberedning, presentation av verksamhetsberättelse och revision för år 2016 samt verksamhetsplaner. Vi ger även information om vad som har hänt som följd av att föregående regionstyrelse inte beviljades ansvarsfrihet.

Vägbeskrivning: Sök ’Lövudden, Västerås’ på www.Eniro.se.

Regionmötet arrangeras i samarbete mellan:

KFUM Sverige, KFUM Mälardalsregionen och KFUM Västerås.

Varmt Välkomna