Utbildning i Opinions- och Påverkansarbete

KFUM Sverige tillsammans med Agenda PR erbjuder nu en utbildning som hjälper din förening att påverka politiska beslut, bilda opinion och att synas i media.

Strategier och planer för påverkan måste omsättas i praktisk handling för att vara till nytta. Därför vill vi bidra till att våra föreningars arbete med påverkan och publicitet resulterar i handling och konkreta resultat.

Vi finns med i både förberedande och utvärderande steg i påverkansarbetet, men den direkta kontakten med politiker och journalister tycker vi att föreningen själv ska ta. På det sättet bygger ni upp ert eget kontaktnät samtidigt som budskapet som kommuniceras blir mer trovärdigt.

Under utbildningen kommer vi att få kunskaper om när, var och hur opinionsbildning och påverkan sker bäst och vi kommer få ta del av många inspirerande exempel från andra organisationer. Vi kommer också skapa handlingsplaner som innehåller budskap, kartläggningar av målgrupper och en kronologiskt uppbyggd aktivitetsplan. Denna innehåller information om vad som ska göras, när det ska göras och av vem.

Tack vare stöd från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond till projektet Be the Change kan KFUM Sverige erbjuda 10 utbildningsplatser inkl kost och logi på KOM Hotel. Max två personer från samma förening. Det enda föreningen behöver betala för är resan till och från Stockholm.

Vi välkomnar särskilt deltagare under 26 år.

Läs mer på:
https://kfum.se/evenemang/utbildning-opinions-och-paverkansarbete/