Krav på amnesti för alla ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år!

KFUM Sverige ställer sig bakom uppropet #vistårinteut, på initiativ av KFUM Umeå. ”För oss känns det självklart att ställa sig bakom initiativet, då vi ser hur dåligt ungdomarna mår av de utdragna asylprocesserna och den brist på barnperspektivet som finns kring dessa frågor.”, skriver Åsa Boman, föreningsdirektör KFUM Umeå. Initiativet har följande krav:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess i suicidpreventivt syfte.
2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.
3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Läs mer här: http://vistarinteut.org/