Ideell Chef – för dig med en ledande roll i den ideella sektorn

Den här kursen passar dig som har en ledande roll inom den ideella sektorn. Oavsett om du är, eller ska vara chef på en lägergård, projektledare eller styrelseordförande så tror vi att den här kursen kommer ge dig bra verktyg och chans till personlig utveckling.

”Jag har ofta arbetat på ett sätt som stämmer överens med den metodik vi lärde oss på kursen utan att ha reflekterat över det utan mest bara ”kört på känsla” och känt tveksamheter till detta (”vem är jag att försöka förändra något”) så kursen bidrog till att stärka mig på det sättet. Att kultur är till viss del synonymt med normer och beteende var en eye-opener för mig.” -Citat hämtat från utvärdering av kursen

 

Att skapa Kultur

I våra föreningar och på våra lägergårdar skapas en social kultur som påverkar både beteenden och upplevelsen hos alla som vistas där. Som chef är det viktigt att ha förståelse för detta och förmåga att kunna se kulturens mekanismer och bakomliggande orsaker. Kan man se och förstå kulturen så har man också möjligheten att förändra den om man har rätt verktyg. Att kunna förändra och bygga social kultur är en av de absolut viktigaste delarna inom ledarskap. Vi garanterar att ökad förståelse för detta kommer att utveckla dig som ledare och göra skillnad i ditt ledarskap och i din verksamhet. På kursen varvar vi praktiska övningar, diskussioner, föreläsningar och tid för reflektion. För bästa pay off i er förening är det bra om ni kommer minst två, eftersom kursen kommer ha flera moment som handlar om att göra en handlingsplan framåt, och då är det bra om ni är flera som kan planera tillsammans och förankra detta hemma.

Info om kursen 2017

KFUM Brevik 19-21 maj
Kursen är i år förlagd på KFUM Brevik i S:t Anna skärgård utanför Norrköping. Kursen börjar på fredag kl. 15 och avslutas på söndag kl. 15. Vi samlas på Norrköpings resecentrum, vid taxibilarna, kl. 14.00 för gemensam transport mot Brevik.

Kostnader
Kostnaden är 1200 kr/pers och inkluderar kost, logi och kurs. För reseersättning kan ni söka medel från Fonden, som förvaltas av KFUM Sverige. Detta måste göras innan kursen och ni kan läsa mer och ansöka på https://kfum.se/triangelfonden/. Kontakta Martin Hedberg på martin.hedberg@kfum.se eller 08-677 30 30 om du har frågor om det.

Anmälan
Max antal platser är 15. Anmäl ditt intresse till ansvarig tjänsteman eller ordförande i din förening, som sedan anmäler dig här på Breviks hemsida.För att få till en blandad grupp kommer urval göras ifall det blir många sökanden och är det många från samma förening kommer de mest erfarna ha företräde vid en eventuell gallring. Den anmälande tjänstemannen/ordföranden kommer i så fall få avgöra detta.

För frågor till kursledaren:
Niklas Börjesson: niklas@kfumbrevik.se och 0125-510 18 eller 073-800 33 65
Sista anmälningsdag: 8 maj

 

Ladda ner inbjudan som pdf här

Anmäl dig nu!