Rekrytera jämställt och med mångfald – Interactmässan i Göteborg

Flickor som är födda utanför Norden saknar förebilder. Det ska vi, tillsammans med er, förändra! För att ge er inspiration och verktyg till att våga rekrytera mer jämställt och med mångfald har vi bjudit in er på vår Interactmässa den 12 maj. Interactmässan är en inspirationsmässa där kvinnor med bakgrund utanför Norden föreläser och inspirerar dagens och framtidens vuxna samt målgruppens kommande arbetsgivare.

Mässans innehåll är skapat för att inspirera flickor som nyligen har kommit till Sverige och er vuxna som möter dessa i ert arbetsliv. http://interact.kfumgoteborg.se/interactmassan/