Mycket inspirerande och motiverande efter Idrottsträffen 1-2 april

Helgen 1-2 april, arrangerade KFUM Sverige, en Idrottsträff, en träff för våra föreningar som på något sätt har eller är intresserade av idrottsverksamhet inom KFUM Sverige. Träffen som var de första i sitt slag samlade 12 deltagare från Göteborg i söder till Östersund i norr.

Tanken med träffen var att samla in och diskutera idrottsföreningarnas förhoppningar och farhågor inför sammanslagningen med KFUM Sverige, men också att lyfta de för organisationen så viktiga frågor som; Vad är KFUM Sverige och vad är det unika med oss? Hur får vi en Vi-känsla genom hela organisationen? Värdegrunden, hur gör vi verksamhet med den som bas.
Många och bra samtal under helgen ledde till att KFUM Sverige fick med sig en mängd idéer och tankar in i arbetet med att påbörja det som vi alla tillsammans framöver ska åstadkomma – en gemensam KFUM rörelse i Sverige.

Tankar och kommentarer som hördes från deltagarna och som i mycket sammanfattar vår första gemensamma Idrottsträff; ”Tydlighet och början på ett nytt kapitel”, -”Mycket inspirerande och motiverande!”, -”Bra med ett forum för att träffa personer från andra KFUM-föreningar!”, -”Bra diskussion om ledarskap”, ”Kul att höra om andras framgångar och få inspiration genom det”, – Nu kör vi!