KFUM skapar glöd och fantastiska vänskapsband

En speciell grej med Hvitfeldts scoutkår är den enorma glöd och de fantastiska vänskapsband som finns bland våra ideellt engagerade. Vi är en liten förening och när vi stött på utmaningar med lokalfrågor eller ledarantal så har vi alltid lyckats hitta kreativa lösningar som låtit oss fortsätta att bedriva en trygg verksamhet för våra scouter.

Dessutom lyckas vi alltid ha roligt på vägen dit, vilket kanske är det absolut viktigaste med ideell verksamhet!

Vi är överlag duktiga på att blicka framåt. Med hänsyn till traditioner som bidrar med kåranda så är vi alltid öppna för att ta in nya moment och teman, och få inspiration av våra huvudorganisationer KFUM och Scouterna.

Vi tror, hoppas och arbetar aktivt för att vår verksamhet ska ge våra scouter glädje, gemenskap och trygghet i första hand. Som scouter vill vi också förmedla och generera en glädje och passion för att vara i vår fantastiska natur! Vi arbetar för att ge scouterna verktyg och skapa situationer där de får lov att utveckla sin självständighet och utmanas som grupp. Vår grundidé är att ”alla får vara med” och vi försöker integrera frågor om jämställdhet och respekt i allt vi gör. Denna terminen har vi haft ett särskilt fokus på att stärka självkänslan hos våra scouter, genom projektet ”Free being me”.

Vi tror att genom att arbeta med dessa värderingar som grund så kan vi bidra till att bygga ett samhälle som präglas av mer acceptans – ”det lilla” skapar ”det stora” i vårt samhälle.

Ni kan besöka vår hemsida www.hvitfeldt.se, vår Facebooksida Hvitfeldts scoutkår eller vår instagram hvitfeldts_scoutkar om ni vill se mer av verksamheten. Har ni mer specifika funderingar eller vill prata om något kan ni kontakta Malin Hjort på malin@hvitfeldt.se!

KFUM gör skillnad varje dag. Vilken skillnad vill du se? Kom och påverka KFUMs framtid på Riksombudsmötet i Norrköping 20-22 oktober 2017.