En gemensam KFUM-rörelse i Sverige

Under lördagen den 1 april genomförde KFUK-KFUMs idrottsförbund ”Hälsa & Idrott” sitt sista förbundsmöte innan de, liksom övriga specialförbund, gick samman med KFUM Sverige.

Sedan 1 november 1016 då likvidationen av förbundet trädde i kraft har arbetet fram till nu skötts av tre utsedda likvidatorer; Torbjörn Johansson, Gunnar Henning och Claes Eliason.

Andreas Axelsson ordförande för KFUM Sverige deltog och tog tillfället i akt att välkomna alla idrottsföreningar och medlemmar in i det gemensamma KFUM Sverige. Även deltagarna från den under helgen arrangerade Idrottsträffen deltog när det historiska klubbslaget slogs.

Nu fortsätter vi tillsammans mot framtiden och vårt första gemensamma årsmöte på många år, riksombudsmötet – ROM 2017, 20-22 oktober 2017 i Norrköping.