Dags att nominera till KFUM Sveriges styrelse!

Valberedningen söker dig med ett brinnande engagemang och intresse för att vara med att utveckla KFUM och göra skillnad för unga i Sverige.
Styrelsearbetet ger dig förståelse för och möjlighet att driva en av Sveriges största ungdomsrörelser. Du får förutsättningar att skapa erfarenhet och kompetens inom t.ex. administration, ekonomi, förändringsarbete och ledarskap och inblick i KFUM både nationellt och internationellt.

KFUM-rörelsen i Sverige är inne i en spännande period. Fem års arbete med att slå samman KFUM Sverige och specialförbunden är avslutad, och en ny strategi kommer att presenteras på Riksombudsmötet i oktober. Styrelsens fokus kommer vara att fortsätta stärka det gemensamma inom KFUMs alla verksamheter, samt att skapa ökad kännedom och synlighet för KFUM i samhället.

Till den nya styrelsen söker valberedningen personer med erfarenhet av och/eller som vill arbeta med:

– Ekonomi och management
– Internt nätverkande inom KFUM-rörelsen
– Externt nätverkande
– Finansieringsfrågor
– Kommunikation och marknadsföring
– Civilsamhälleskunskap
– Internationellt utvecklingsarbete och partnerskapande

Styrelsearbetet varierar i tid och omfattning, bland annat utifrån styrelseuppdrag, dina hjärtefrågor och arbetsuppgifter. Arbetet kräver både regelbundna telefon-/skypemöten, och fysiska möten med regelbundna mellanrum. Du bör kunna svara i snitt på ett mejl om dagen, ringa ett samtal i veckan och avvara en helg i månaden, dock med sommaren som undantag.
Valberedningen söker särskilt nomineringar av personer med bakgrund och intresse för idrottsverksamhet. Detta för att få en bättre representation i styrelsen.

Valberedningen önskar nomineringar senast 31 Maj.
Är du vår kandidat eller vet du någon som kan vara intresserad? Gå då in på:
https://podio.com/webforms/17191709/1155714