Vill du representera Sveriges unga i EU?

LSU söker två representanter att representera LSU och Sveriges ungdomar i Röstresan genom EU, den enda strukturerade processen i EU som ger unga möjlighet att påverka den EU-politik som påverkar oss. Uppdraget löper mellan den 1 juli 2017 och den 31 december 2018. Sista tid för ansökan och nominering är den 25 mars, kl. 21.00.

http://lsu.se/vill-du-representera-sveriges-unga-i-eu/