Utbildning i juridik för ideella föreningar 31 mars

Vad har en ideell förening och dess medlemmar, förtroendevalda och anställda för rättigheter och skyldigheter? Vad behöver du som arbetar eller är förtroendevald inom en ideell organisation veta om den lagstiftning som påverkar er?

Du kommer bland annat att få kunskaper kring grundläggande föreningsrätt, som exempelvis stadgars funktion och innehåll, hur beslut fattas och om och hur felaktiga föreningsbeslut kan sättas åt sidan.

Läs mer här:
http://idealistas.se/utbildning-juridik-for-ideella-foreningar/