KFUM tränar sociala färdigheter och utvecklar en känsla för enhet

I KFUM Malmö är Hikari Do en träningsform som skapades för barn och ungdomar med olika funktionsutmaningar/nedsättningar. Inom Hikari Do har vi anammat det österländska tänket gällande meditation och medveten närvaro då vi såg en snabb och positiv respons och effekt i välmåendet när deltagarna utförde närvaro- och meditationsövningar, fokuserings- och andningsövningar.

De utför olika övningar som är hämtade ur kampsportsvärlden där i bland BJJ, boxning, thai-kickboxning, judo, taekwondo, karate med flera.

Den största skillnaden jämfört med annan idrott är att det inte finns kamp- eller tävlingsinslag i träningen. Det handlar om att finna ”flödet”. Därför känner eleverna ingen press eller risk att dom jämför sig med andra elever.

Om övningen är att utföra en spark på en mitts utgår var och en ifrån sina förutsättningar. Om Nadia kan lyfta sina ben relativt normalt ifrån start men Dennis har ett handikapp på höger ben, vilket gör det till en utmaning att bara lyfta det fem cm från marken, sänker vi mittsen till Dennis. Båda utför övningen korrekt och det handlar inte så mycket om hur det ser ut utan mer att båda genomför och klarar uppgiften.

En övning har fler träningsmoment förutom själva sparken, att kunna förstå instruktioner samt koordination/kroppskännedom. Vidare finns där många övningar som kräver samarbete med en träningspartner vilket skapar ännu fler möjligheter för eleverna att träna sociala färdigheter samt utveckla en känsla för enhet.

Positiv förstärkning ifrån tränaren samt eleverna sinsemellan är något som genomsyrar varje pass då tyvärr många elever haft ”dåliga” erfarenheter när dom varit ute i föreningslivet och i skolan. De har haft väldigt lätt för att ge upp eller känna ångest/stress så fort dom stöter på utmaningar/något nytt.

Hikari Do gör skillnad både för individen men även nätverket runt omkring individen.

Unga träffar andra unga där dom har något gemensamt förutom begränsningar och nätverket får träffa andra familjer och vänner som kanske går igenom samma eller liknande process där dom stöttar och hjälper varandra.

Det stärker deltagarnas självkänsla då dom oftast får lyckade resultat då vi utgår ifrån varje enskild person istället för gruppens resultat. Hikari Do är en del av ett större Hikari-koncept för olika målgrupper med olika anpassade former. Men alla följer den röda tråden ”Att välmående är vår natur” och att vi tillsammans finner vägar in till detta naturliga tillstånd oavsett var vi befinner oss i livet.

För mer information, kontakt eller prova på kan man gå in på hemsidan www.joinhikari.com, www.kfummalmo.se eller mejla eric@kfummalmo.se och info@kfummalmo.se.

KFUM gör skillnad varje dag. Vilken skillnad vill du se? Kom och påverka KFUMs framtid på Riksombudsmötet i Norrköping 20-22 oktober 2017.