KFUM stärker identiteten och självkänslan hos nyanlända tjejer

I KFUM Göteborg driver vi projektet Interact för nyanlända tjejer i åldern 16-25 år. Vi arbetar med att stötta tjejerna på deras väg mot att stärka sin identitet och självkänsla samt komma ut i studier och arbetsliv. Detta gör vi genom en trestegsmodell som består av mentorskap, sysselsättning och opinionsbildning.

Med oss har vi mentorer som själva har liknande erfarenheter som målgruppen. Mentorerna är otroligt viktiga för oss. De arbetar aktivt för att stötta tjejerna på vägen mot en bättre självkänsla. Finns till hands för diverse frågor om jobb och studier. Om det behövs, kan de också stötta familjen. Mentorerna är matchade med sina tjejer utifrån gemensamma intressen, erfarenheter eller yrkesambitioner.

Vårt arbete med sysselsättning innebär möjligheter för anställning eller praktik inom våra sociala företag. Workshops inom arbetsrätt, skyldigheter och rättigheter. Dessutom kommer vi att utbilda företag i hur de kan rekrytera mer jämställt och inkluderande.

I vårt arbete med opinionsbildning fokuserar vi på att synliggöra ickenormativa förebilder i medier och sociala medier samt stötta deltagarna i att få sina röster hörda. Till exempel genom att tillsammans skriva debattartiklar.

En viktig del inom Interact är att belysa de fördomar målgruppen möter i samhället och aktivt arbeta för att förändra fördomsbilden mot utrikesfödda.

Vår trestegsmodell hjälper oss att på ett effektivt sätt stötta målgruppen, samtidigt som vi medvetandegör samhället för tjejernas situation. Och vilket ansvar samhället har i frågan. Vi hoppas med andra ord kunna påverka samhället och samtidigt ge målgruppen de förebilder som kan hjälpa dem att vidga och utmana sina framtidsdrömmar. Så de vågar sikta mot stjärnorna.

Eller för att citera Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen:

”Förändring kräver inte tid, förändring kräver att vi tar initiativ. Alla som utgör samhället har ett ansvar för vilken som blir historien om vår tid. Vi kan alla i de sammanhang och kretsar vi befinner oss i, ifrågasätta vilka som får ta plats och vilka som faktiskt saknas.”

Om du vill veta mer om projektet, mejla oss på interact@kfumgoteborg.se eller skriv till vår facebooksida interact KFUM.

KFUM gör skillnad varje dag. Vilken skillnad vill du se? Kom och påverka KFUMs framtid på Riksombudsmötet i Norrköping 20-22 oktober 2017.