KFUM ger unga chansen att idrotta nära hem och skola

KFUM JKS arbetar för att det ska läggas konstgräs på Bredängs Bollplan då det idag är en 11-manna plan i grus. JKS har stöttat projektet i flera år, främst då de lokala fotbollsklubbarna som vi samarbetat med, Newroz FC och FC Södra sidan, inte har kunnat bedriva sin inomhus- och utomhussäsong i Bredäng. Istället har de spelat i Bredängshallen på vintern men sen fått tider utomhus 10-15 min bort i Skärholmen eller Vårberg.

Sedan ett par år tillbaka har JKS en frisbee-sektion och deras utomhussäsong spelas på konstgräsplaner, men då de andra planerna i Skärholmsområdet är uppbokade anser vi att det finns underlag för en fullstor 11-mannaplan i Bredäng.

Men utöver behovet av ytterligare en 11-mannaplan vill JKS att det byggs föreningslokaler och en parkourbana integrerad med bergsnaturen vid planen då det:

1. saknas samlingslokaler i hela Skärholmen
2. spontanidrotten bör lyftas och en sport som Parkour blir ett perfekt inslag vid planens långsida.

Framförallt så får fler barn och unga chansen att idrotta på en plats som är nära hem och skola.

När olika typer av föreningar sitter på samma plats och arbetar ger detta upphov till nya former av samarbeten och resultatet blir ett friskare stadsdelsområde där vi värnar om närhetsprincipen.
När det bland annat läggs till en parkourbana och möjliggör för både den organiserade- och spontanidrotten att växa, kan vi på lång sikt, dra vårt strå till stacken och förbättra de dåliga ohälsotalen i Skärholmen.

Om du vill veta mer om hur vi arbetar välkommen att kontakta Alexandra Tecle, alexandra.tecle@kfumjks.se, 073 940 80 96.

KFUM gör skillnad varje dag. Vilken skillnad vill du se? Kom och påverka KFUMs framtid på Riksombudsmötet i Norrköping 20-22 oktober 2017.