EGOL – avancerad ledarutbildning

EGOL är ett utbildningssteg efter Mary och Helheten, en fördjupande och avancerad utbildning.  EGOL är en utbildning för dig som vill bli säkrare och effektivare i din ledarroll eller i din samverkan med andra. Utbildningen syftar till att ge dig förståelse och verktyg för hur du kan påverka och låta dig påverkas av andra i grupp samt för hur grupper utvecklas.

I EGOL behandlar vi det som visat sig vara viktigt för att samverka med andra och positivt bidra till en grupps utveckling, bland annat:

  • ett självförtroende som grundas i självinsikt, d v s medvetenhet om mina personliga förutsättningar, erfarenheter och värderingar samt hur detta påverkar mig och mitt beteende,
  • en förmåga att skaffa och bibehålla kontakt med andra samt att få andras tillit,
  • en förståelse för andras beteende,
  • en förmåga att hantera konfliktsituationer, speciellt om man själv är inblandad,
  • en förmåga att leda och påverka andra,
  • en förmåga att arbeta tillsammans i grupp,
  • en förmåga att identifiera och finna lösningar på problem
  • en förmåga att öppet reflektera över utfallet av valda lösningar, samt
  • en förmåga att planera och genomföra förändringar i större och mindre system

Kortfakta!

Datum: 4 – 8 december 2017, samt ytterligare en dag, våren 2018.
Plats: Karlskoga folkhögskola (plats för kursdagen våren 2018 meddelas senare)
Kostnad: 20 000 kr/person inkl helpension, kursledning och kursmaterial. Vid behov kan deltagare söka kursbidrag på 3000 kr/person från KFUM Sverige, bidrag till reskostnad kan sökas från Triangelfonden.
Tänk också på att söka bidrag lokalt.

Anmälan som är bindande, görs här: https://podio.com/webforms/18159923/1220335