Åk på WHOs årliga möte!

Är du intresserad av ungas hälsa eller hälsa i allmänhet? World YMCA bjuder in KFUM ledare med specialintresse för hälsa att delta i World YMCAs delegation vid WHOs (Världshälsoorganisationen) World Health Assembly 22-31 maj 2017 i Genevé. Deltagande vid detta event är en utveckling av World YMCAs Resource Group on Health.

World Health Assembly är ett beslutsfattande organ av WHO som hålls årligen. Till mötet kommer delegationer från WHOs medlemsorganisationer och fokuserar på en specifik agenda med fokus på hälsa som tagits fram av WHOs Executive Board. World Health Assemblys funktion är att besluta om policys för organisationen, utse generaldirektör, se över finansiella policys samt att se över och besluta om den föreslagna programbudgeten. Ett årsmöte som du har i din KFUM förening kan det liknas vid. Fast på världsnivå och med tema hälsa!

World YMCAs mål med deltagande vid detta möte är att få ett bättre perspektiv på hur KFUM i världen kan engagera sig i WHO och hälsorelaterade frågor samt att deltagarna ska få en egen erfarenhet kring hur möten av denna sort faktiskt fungerar.

Delegationen från World YMCA kommer att bestå av 3 personer. Förutsättningarna är:

Självfinansierade resor till och från Genevé
World YMCA kommer enbart att erbjuda boende och lite mat pengar. Övriga kostnader får deltagare stå för själva.
Ett obligatorisk web seminarieum hålls under april månad för deltagare
Vill du fortsätta ditt engagemang kring hälsofrågor i World YMCAs Resource Group on Health är det en fördel
Är du intresserad av att delta? Skicka en kort bio och motivation till varför du vill delta till Caroline, caroline.daly@kfum.se senast 29 april.

Du kan söka pengar för ditt deltagande från Triangelfonden.

Vill du läsa mer?

http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/en/