KFUM driver boende för ensamkommande där unga får utvecklas

KFUM Brevik startade under hösten 2015 upp ett boende för ensamkommande i ett IOP-Idéburet offentligt partnerskap, med kommunen. Vi har haft 14 ungdomar mellan 14-17 år placerade hos oss. Vi har tagit vara på det mervärde som finns i KFUM och på Brevik och ungdomarna har deltagit i Breviks och Vidablicks sommarläger.

Vi har haft ideella ledare, kallade ”hängisar” engagerade hos oss som i vanliga fall är sommarledare men som under våren och hösten ”hängt” hos oss och hjälpt till med läxor, följt med på utflykter och varit de kompisar som personalen inte alltid har hunnit vara. Vi har också knutit ”vänfamiljer” till oss, familjer som någon gång i månaden har tagit emot en ungdom i sitt hem och visat hur en svensk familj kan leva och ägnat lite extra tid just åt den ungdomen. Flera har deltagit i andra verksamhetsgrenar inom KFUM som badminton och scouting.

Alltifrån chefer till personal och ”hängisar” har levt efter KFUMs värdegrund och har sett till att ungdomarna fått utvecklas till sin fulla potential. Något som kan vara en stor utmaning när asylprocess, hemlängtan och andra saker oroar.

Kommunen har beslutat att inte förlänga kontraktet men denna målgrupp fortsätter vi att arbeta med. Istället startar vi upp projektet ”Världens Läger” som är dagläger och helgläger för ensamkommande och nyanlända familjer.

För de ungdomar som har bott hos oss har deras första tid i Sverige och på Brevik betytt mycket. De har fått en stor chans att umgås med svenska ungdomar och öva språket, de har aktivt deltagit i föreningslivet och de har en stabil grund att stå på när de går vidare.

Vi har inte velat enbart förvara ungdomar, vi har velat utveckla dem och ge dem en meningsfull tid i väntan på beslut om asyl, och detta har vi lyckats med. Vi har visat att det går att driva ett boende med en stark värdegrund med ungdomar som trivs och känner sig trygga. Vi har visat att KFUM kan ungdomar och är en viktig grundpelare i ungdomars vardag och en viktig aktör inom denna sektor.

Vår förhoppning är att ”Världens Läger” projektet kommer att visa nyanlända en del om vad föreningslivet handlar om, stärka dom som individer och ge dom ett avbrott i vardagen med all stress och oro som det innebär.

Om du vill veta mer om arbetet välkommen att kontakta Niklas Zhou Börjesson, 0125-51018, niklas@kfumbrevik.se.

KFUM gör skillnad varje dag. Vilken skillnad vill du se? Kom och påverka KFUMs framtid på Riksombudsmötet i Norrköping 20-22 oktober 2017.