Sök Youth Cooperation Intiative projektbidrag

Vill ni driva projekt tillsammans med unga från andra länder? Ta chansen och sök Youth Cooperation Initative projektbidrag. Deadline för ansökan är 13 mars 2017.

Krav
– Projektbidraget kan sökas av två organisationer i två olika länder; en sökande organisation och en medsökande organisation. En av organisationerna bör finnas med på DAC-listan.
– Den sökande organisationen bör antingen vara en av LSU:s medlemsorganisationer
– Den medsökande organisationen måste inte vara kopplad till LSU eller våra parters.
– Den sökande och medsökande organisationen ska vara ungdomsorganisationer och/ eller ungdomsförbund.
– Majoriteten av projektgruppen ska vara under 30 år.
– Projektet ska handla om något av följande: påverkansarbete, ledarskap, ungdomsperspektiv, organisationsutveckling, hållbarhet och anti-diskriminering.
– Projekten ska implementeras mellan den 1 juni och den 1 november 2017.
– Maxbeloppet som kan sökas är 40.000 svenska kronor.

Ansökan
Ansökningsformuläret tillsammans med ett underskrivet motivationsbrev ska skickas till Sara Ekenbjörn sara.ekenbjorn@lsu.se senast den 13 mars 2017. All info hittar du på lsu.se/sok-till-yci/​