Alla barn har rätt till ett bra sommarlov!

Från och med 16 januari kan kommunerna söka bidrag till sommarlovsaktiviteter. Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser. Påminn din kommun redan nu!

Sommaraktiviteterna ska:
– vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
– ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
– stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund.
– genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

http://www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter