Är du intresserad av socialt entreprenörskap?

KFUM Sverige tillsammans med SE Forum tittar nu på möjligheten att tillsammans starta en utbildning med fokus på att göra verklighet av idéer som möter problem eller behov i vårt samhälle.

Kortfattat skulle samarbetet kunna innebära att:

– 10-15 personer deltar på en 6-månaders utbildning om socialt entreprenörskap
– Utbildningen har sammanlagt 4 sammankomster med syfte att göra verklighet av idéer som löser sociala problem
– Målgruppen är lokalt aktiva människor som har en mer eller mindre konkret idé och ett mandat från sin förening att utveckla den.

Utbildningen är en möjlighet att fånga upp engagemang som vi dag kanske missar pga. att vi är en stor organisation och med det kommer att det ibland tar lång tid att starta upp nya projekt. Vi vill sätta samman en referensgrupp som hörs/ses 1-2 gånger för att diskutera hur vi kan göra verklighet av idén om en utbildning om socialt entreprenörskap. Är du intresserad av att vara med och utveckla idén? Hör av dig till generalsekreterare Karin Olsson karin.olsson@kfum.se senast den 20 januari.