Är du chef i en KFUM-förening och intresserad av ett nätverk?

KFUM Sverige vill samla chefer i KFUMs lokalföreningar att ingå i ett chefsnätverk för handledning och erfarenhetsutbyte. Förslaget är att gruppen träffas under ett års tid och träffarna består av två delar:

1. Backstagehandledning – en modell för chefshandledning.
Backstagehandledning är en av många modeller för chefshandledning. Syftet är att skapa en arena där chefer får möjlighet att reflektera över sitt eget agerande, bolla tankar kring sitt ledarskap och diskutera utmaningar med andra chefer med liknande ansvarsområden och uppdrag. Handledningen bygger på erfarenhetsbaserat lärande och ”reflection-in-action”.

2. Föreläsning/workshop om för verksamheten strategiskt viktiga frågor, t ex möten med forskare, civilsamhällesrepresentanter etc.

Vill du veta mer eller anmäla intresse? Kontakta generalsekreterare Karin Olsson karin.olsson@kfum.se senast den 20 januari.