Har er förening internationella kontakter eller verksamhet?!

Har er förening någon kontakt och/eller samarbete med YWCA och/eller YMCA föreningar runt om i världen? Ta då fem minuter och besvara några frågor i en enkät för att vi i KFUM ska få en bättre överblick av verksamheter som bedrivs och kontakt som finns mellan lokala och internationella YWCA och YMCA föreningar!

Då kan vi också samla informationen på KFUM Sveriges hemsida, få en tydligare överblick och också möjliggöra för kunskap- och erfarenhetsutbyten samt stöd! Denna enkät är ett led i att skapa en överblick kring de lokala internationella kontakter och verksamheter som finns i KFUM i Sverige: https://podio.com/webforms/17158662/1153363

Finns det frågor? Hör av dig till Caroline på KFUM Sverige, caroline.daly@kfum.se eller 08-6773011