Unga nyanländas dröm om en bättre framtid

KFUMs kammarkör tillsammans med nyanlända ensamkommande elever, 13-16 år, från Vallentuna presenterar ”Speglingar och Berättelser”. Konserten handlar om att gestalta ”den Andre”, att känna sig främmande, att inte tillhöra normen men också om hopp och drömmar, drömmar om en bättre framtid.

Ungdomarna från Vallentuna har skrivit egna texter och små berättelser på svenska som spelats in på video och som kommer visas i kombination med musik och bilder. De texter som ligger till grund för körverken är delvis skrivna av poeter som själva befann sig i ett utanförskap. Ett utanförskap på grund av exempelvis sexuell tillhörighet eller förföljelse för sin religiösa tro.

Åsa Carnelid-Wickman, producent och ansvarig för samarbetet, vad vill ni uppnå med samarbetet?
– Genom samarbetet ges några ensamkommande flykting-ungdomar från Vallentuna en möjlig plattform att få uttrycka sig själva och att möta körmusik med anknytning till temat. Vi ges en möjlighet att få lära känna dem och se oss själva i mötet med dem. Det rimmar också väl med vår värdegrund och vårt arbetssätt. Vi hoppas även kunna inspirera fler till att arbeta med flyktingar på olika sätt.

Men hur kom ni att tänka på detta?
– Vi har sedan länge haft i tankarna att göra en konsert med temat utanförskap/främlingskap, både rent historiskt och idag. Vi tog kontakt med lärare till nyanlända i Vallentuna. Ungdomarna är ensamkommande flyktingar 13-16 år, som nyligen kommit till Sverige. De var intresserade och vi beslöt att göra ett samarbetsprojekt mellan eleverna och vår kör, ett litet integrationsprojekt.

Varför ska man gå på konserten?
– Det är ett unikt samarbete som både berör och väcker eftertanke. Reaktorhallen är dessutom en väldigt spännande och kreativ miljö, med bra akustik. Här finns stora möjligheter att använda både film och bilder i konserten. Vi får höra musik av Britten, Gullin, Hahn, Poulenc och Mellnäs.

Konserten kommer att äga rum i Reaktorhallen på KTHs område Lördagen den 15 oktober kl 14 och kl 16 Biljetter hittar du på http://kfumkk.se/.
Mer information, bilder och kontakt:
Åsa Carnelid-Wickman
producent KFUMs Kammarkör
asa.carnelid.wickman@gmail.com
0708-915154