Sverige, bidra inte till inhumana flyktinguppgörelser!

Idag träffas EU:s stats- och regeringschefer, inklusive Stefan Löfven, på ett toppmöte i Bryssel för att diskutera lösningar på flyktingkrisen. Men trots ett eskalerat våld i Syrien och Irak väntas inga positiva besked för människor som flyr.

Istället rullar EU ut en politik som ytterligare försvårar för människor att lämna krig och konflikt och som bestraffar fattiga länder som inte samarbetar.

Vi vädjar till Sverige att ta ansvar för de konsekvenser som EU:s migrationsåtgärder får och verka för att ändra politiken.

http://www.svt.se/opinion/article10710067.svt