Sök pengar från Dalheimers donationsstiftelse

FP Dalheimer donerade 1927 pengar till en stiftelse med ändamål att ge föreningar och andra juridiska personer möjligheter att bereda bra boende, vård och annan omsorg för människor med funktionsnedsättningar, t.ex. synskador eller rörelsehinder.

Bidrag utgår inte till enskilda personer.
Endast sökande inom Stockholms län.

Ansökan om bidrag insändes till:

Stiftelsen Dalheimers donation
c/o Föreningen FVO
Köpmangatan 15
111 31 Stockholm

Ansökningarna ska vara inkomna senast tisdagen den 1 november 2016