Att göra unga problemskapare till problemlösare

Att integrera och inkludera ungdomar i samhället, framförallt nyanlända som riskerar att hamna i någon form av utanförskap, och inte minst i socioekonomiskt svaga områden, är en av vår tids viktigaste utmaningar.

Att förbättra integrationen har hög prioritet i flertalet europeiska länder, en prioritet som också stöds på EU-nivå. Civilsamhället, nationella myndigheter och EU-institutionerna måste arbeta tillsammans om vi ska kunna förbättra situationen. Detta är också syftet med den konferens som vi vill bjuda in dig till.

Om du arbetar med, eller är intresserad av integration av unga, hoppas vi att du vill delta i en inspirerande endagskonferens med rundabordssamtal i Stockholm den 19 oktober 2016. Konferensen arrangeras gemensamt av Fryshuset, ett av de största ungdomsaktivitetscentra i världen, och den Europeiska kommissionens Representation i Sverige.

Temat för konferensen är ”Integration genom inkludering – att göra unga problemskapare till problemlösare”. Syftet med konferensen är att ge dig möjligheten att träffa kollegor och organisationer från ett antal europeiska länder samt att utbyta kunskaper och best practices. Du kommer att kunna nätverka och etablera kontakter med framtida potentiella samarbetspartners.

Bland talarna talare finns Lilian Thuram, den tidigare fotbollsstjärnan som idag föreläser om rasism och främlingsfientlighet. Representanter från organisationer från europeiska länder kommer att presentera konkreta exempel på integrationsprojekt som sedan diskuteras av konferensdeltagarna under ett antal rundabordssamtal.

Konferensen är kostnadsfri men föranmälan krävs.

Vid anmälan, ange gärna om du och din organisation har ett best practice-fall som du vill presentera vid ett av rundabordssamtalen under konferensen.

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
Datum och tid: Onsdag 19 oktober, kl 09.00 fram till 15: 00.
Språk: Engelska
Registrering: Registrera dig här senast den 10 oktober:
http://prod.javlo.eu/europahusetse/en/registrering/reg4.html

Vid eventuella frågor, välkommen att kontakta Karin Landh, EU-kommissionen i Sverige, karin.landh@ec.europa.eu, tel. 08 562 444 32, eller Martin Dworén, Fryshuset, martin.dworen@fryshuset.se, tel. 0768-987 004