World YWCA söker arbetsgrupp för genomförande av Vision 2035

World YWCA, alltså världens största kvinnorättsrörelse, söker nu kandidater till en arbetsgrupp bestående av unga kvinnor som ska arbeta med att rådgöra och bidra till genomförandet av World YWCA Vision 2035 mål.

Det är en möjlighet för unga kvinnor att möta andra människor i vår rörelse och bidra till en bättre värld, med bas i World YWCAs strategi och vision. Arbetsgruppen, som främst kommer att bestå av unga kvinnor, ska arbeta med att rådgöra och bidra till genomförandet av World YWCA Vision 2035 mål.

Ansök senast den 25 oktober!

Mer om uppdraget och hur du ansöker här:
http://www.worldywca.org/1493-2/