Vill er förening prata om KFUMs framtid över en kaffe och bulle?

Vi vill under hösten resa till så många föreningar som möjligt för att lyssna på vad ni tycker och tänker om KFUMs framtid. Just nu är KFUM Sverige inne i en strategiprocess, den kallas What We Want. Vi, medlemmar, ska bestämma en ny vision och vad vi ska tycka och prioritera fram till 2025.

En av tre metoder vi under hösten gör för att kunna bestämma detta är att genomföra Kaffe och bulle-samtal. Det är ett samtal om KFUMs framtid med er förening i ungefär 90 minuter som leds av en utbildad Change Agent.

Vi vill komma till just er!
Anmäl er genom att maila kaffeochbulle@kfum.se.