Vilka möjligheter finns för KFUM att samverka för integration?

Den 20 oktober har KFUM Centrals internationella utskott bjudit in Petra Cyrillus från Folkuniversitet i Stockholm. Petra är verksamhetsutvecklare för asylverksamhet på folkuniversitetet i Sthlm sedan ett år tillbaka och har innan dess arbetat med asylsökande på andra sätt.

I somras startade hon bland annat upp ett pilotprojekt “sommarskola för ensamkommande flyktingbarn” där 20 ungdomar gick i sommarskola under fyra veckor. Första veckan samarbetade de med konsthögskolan och höll till i deras lokaler på Skeppsholmen. Om allt går som det ska har Petra även med sig en ”hemlig gäst” till workshopen också.

https://central.kfum.se/integration-och-ensamkommande-flyktingbarn/