Ta ansvar för flyktingar både i Sverige och globalt, Löfven!

KFUM Sverige skriver under ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven inför FN:s högnivåmöte om migranter och flyktingar samt öppnandet av FN:s generalförsamling.

Idag 19 september hålls FN:s högnivåmöte om migranter och flyktingar i New York. Att Sverige är en av initiativtagarna till mötet, och medvärd till tisdagens toppmöte om globalt flyktingansvar – Leaders Summit on Refugees – är glädjande. Sverige medverkar även vid öppnandet av FN:s generalförsamling som en Champion State för Agenda 2030. Att Sverige har tagit på sig ledartröjan i genomförandet av Agenda 2030, och för åtagandet att skapa en säker och ansvarsfull migration, med full respekt för mänskliga rättigheter och en human behandling av alla migranter, flyktingar och fördrivna människor, är mycket välkommet. Det sänder en tydlig signal om att Sve-rige vill fortsätta att vara en stark röst för internationell solidaritet. Men det kräver också att Sverige ser över sin egen flykting- och migrationspolitik och vidtar konkreta åtgärder för att genomföra Agenda 2030.

Läs hela brevet här:
Öppet brev till Stefan Löfven