Vill du vara med och påverka KFUM-rörelsens framtid?

I höst sätter KFUM Sveriges arbete med What We Want igång på allvar. Det är arbetet med att ta fram en ny strategi för KFUM rörelsen. Ett arbete som bottnar i att vi behöver en tydlig riktning med gemensamma målsättningar och visionen för KFUM rörelsen och vår roll i samhället.

Ett av de viktigaste momenten i den här processen mot vår nya strategi, är samtal med ledare ute i vår rörelse. Samtal som behöver skickliga intervjuare att leda diskussioner för att på bästa sätt få in åsikter, tankar och visioner om den KFUM rörelse vi vill se och vad den rörelsen ska åstadkomma i samhället.

Det praktiska:
Som Change Agent (ambassadör) är din uppgift att genomföra 2st intervjuer med ledare inom KFUM-rörelsen under september – november. Du kommer att ha tillgång till ett samtalsunderlag som vägleder dig och som hjälper till att få svar på samma frågor oavsett var i landet vi befinner oss.

Tanken är att du intervjuar ledare i din geografiska närhet, men om du behöver resa för att genomföra intervjun så försöker vi att hjälpa till med den kostnaden. Självklart täcker KFUM Sverige kostnaden för kaffe och bulle (eller motsvarande) under samtalet.

Vi hoppas att du vill vara en av de Change Agents som leder samtal om vår framtid runtom i vår rörelse.
Om du tackar ja kommer ett utbildningstillfälle att ske online onsdag 7 september kl 19-20.

Med förhoppningsfulla hälsningar,
KFUM Sveriges framtidsgrupp

intresse skickas till:
richard.trum@kfum.se
jan.olsson@kfum.se