Välkommen på Internationell träff

Välkommen på internationell träff! Förutom det SIDA-stödda internationella utvecklingssamarbete KFUM Sverige driver, har flera föreningar i KFUM Sverige egna internationella, kontakter projekt och samarbeten. KFUMs mål är att de föreningar som vill ska ha möjlighet att engagera, sig i kontakter och utbyten med YWCA och YMCA globalt som syftar till gemensamt lärande och utbyte av erfarenheter.

Nu är det dags att samlas och prata om allt det internationella arbete som görs i KFUM i Sverige! Kom och nätverka med andra föreningar och kårer som har internationella samarbeten och kontakter, bli inspirerad och hitta möjliga engagemang!

Preliminära teman och innehåll:
– KFUMs internationella arbete – för vem och varför?
– Engagemangsmöjligheter
– Pågående program som KFUM Sverige driver i sitt utvecklingssamarbete
– Erfarenhetsutbyte kring lokala internationella samarbeten
– Finansieringsmöjligheter
– Deltagande vid KFUM Festival

När?
21-22 oktober
Vi inleder med gemensam lunch kl 12.00 den 21 oktober och avslutar 16.00 den 22 oktober

Var?
KFUM Sverige Rosengatan 1 111 40 Stockholm

Kostnad:
Träffen är kostnadsfri och boende finns bokat på Kom hotell
för träffens besökare. KFUM Sverige bjuder på lunch och fika under träffen

Anmälan gör du senast 13 oktober här:
https://podio.com/webforms/16429227/1103872

Ta gärna med material och information om de samarbeten som just din förening driver! Har du
frågor/teman du vill ta upp skicka förslag på dessa till caroline.daly@kfum.se eller hör av dig om
du har andra frågor!