I januari startade LSU upp asyl- och migrationsnätverk

I januari startade LSU upp asyl- och migrationsnätverk i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå efter önskningar av våra medlemsorganisationer. Nätverken träffas en gång i månaden i respektive stad och diskuterar olika frågor som berör ungdomsrörelsens arbete med flyktingmottagande.

I nätverken har vi som arbetar politiskt eller praktiskt med asyl- och migrationsfrågor möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och skapa samarbete.

Mer information och anmälan till nätverken i de olika städerna finns här.