Nu söker vi idrottsombud!

I samband med sammanslagningen med KFUM Sverige så söker KFUM Idrott och Hälsa idrottsintresserade medlemmar som vill ta på sig uppdraget att vara en länk mellan idrotten och övriga verksamheter inom den nya organisationen.

Kickoff för ombuden kommer att vara i Stockholm den 10 september 2016 kl 13:00 -16:00. KFUM står för resa till och från Stockholm. Syftet med att samla idrottsombud är att idrotten får fokus och blir en naturlig del av den nya organisationen. Anmäl ditt intresse på idrott@kfum.se senast den 15 augusti. Skriv gärna några rader om ditt idrottsintresse och hur du ser idrottens plats inom KFUM Sverige framöver.