Möjligheter inom KFUM hösten 2016

Som tidigare år kommer det inför hösten 2016 att sättas samman en ”Möjligheter inom KFUM” folder. I den kommer lokala, regionala, nationella och internationella möjligheter för individuella medlemmar och föreningar/kårer att synliggöras.

Om du och din förening/kår arrangerar något som andra kan anmäla sig till och ta del av (som utbildningar, träffar, nätverk eller annat bra!) och vill vara med i ”Möjligheter inom KFUM” folder, skicka in datum, kort beskrivning om innehåll och aktivitet samt kontaktperson till Caroline Daly (caroline.daly@kfum.se eller 08-677 30 11) på KFUM Sveriges medlemsstöd.
Tillsammans ser vi till att så många som möjligt kan ta del av allt som händer inom KFUM rörelsen i Sverige!