KFUM Hälsa och Idrott går samman med KFUM Sverige

Under förbundsmötet den 28 maj 2016 genomröstares ett slutligt beslut om upplösning och samgående med KFUM Sverige och att ge styrelsen i uppdrag att genomföra en likvidation med lämpliga likvidatorer för att slutföra detta under sista delen av 2016.

Årsmötesprotokoll kommer att publiceras på hemsidan så fort protokollet är signerat. Men om ni vill vara med och följa processen så hör av er till idrott@kfum.se eller ta chansen att bli Idrottsombud. Se separat notis i nyhetsbrevet eller på http://idrott.kfum.se.