Hjälp kommuner starta sommarkollo

Höstens ökade flyktingmottagande har lett till att många kommuner efterfrågar integrationsprojekt från ideella organisationer och kommunen står för finansieringen.

Samtidigt står många av landets scoutlokaler tomma då terminens program är slut eller kretsar kring förberedelser inför sommarläger. Scouterna vill nu pilottesta att starta upp lokala samarbeten mellan kårer och kommuner, där scoutkårer erbjuder sommaraktiviteter för kommunens barn och unga mot ett ekonomiskt bidrag från kommunen.
http://scouterna.us2.list-manage.com/track/click?u=fb347e64dc85f809a762c178c&id=9da032fe46&e=e345031a1d