Free Being Me har kommit till Sverige!

Kroppsligt självförtroende är grunden för att barn och unga ska kunna bygga en stark självkänsla, ha gott självförtroende och ha möjlighet att följa sina drömmar.

Alltför många barn och unga oroar sig över hur de ser ut vilket påverkar självkänslan. Därför har WAGGGS tagit fram ett metodmaterial, Free Being Me, som ger scoutledare verktyg att hjälpa unga till ett bättre kroppsligt självförtroende.
http://scouterna.us2.list-manage.com/track/click?u=fb347e64dc85f809a762c178c&id=f66e0423a8&e=e345031a1d