Nytt material för att förebygga kränkningar och övergrepp!

Trygga Möten handlar om att förebygga och agera mot kränkningar och övergrepp. Under de senaste tre åren har Scouterna och KFUM Sverige samarbetat i projektet Trygga Möten Överallt i syfte att göra barn och unga mer medvetna om sina rättigheter och att vara en schysst kompis.

Nu börjar projektet närma sig sitt slut och i samband med det släpps en mängd material, som är gratis att använda för alla som möter barn och unga i sitt arbete eller ideella uppdrag. Vare sig du är till exempel idrottsledare, scoutledare eller jobbar på fritidsgård eller som lärare kan du använda dig av Trygga Möten i din verksamhet med barn och unga!

På Trygga Mötens sajt tryggamoten.scout.se finns bland annat följande material tillgängligt:

Aktivitetspaket
Övningar/aktiviteter uppdelade i paket, anpassade för åldrarna: 6-9 år, 9-12 år, 12-15 år och 15 år och uppåt. De handlar om bland annat barnkonventionen, att samarbeta och att vara en schysst kompis. Aktiviteterna är fristående från varandra; man kan använda alla aktiviteter i ett paket eller välja ut att göra enstaka. Åldersindelningen är enbart en riktlinje och tycker man som ledare att en övning ur en annan åldersgrupp funkar bra, är det fritt fram att använda den med. Aktiviteterna har under projektets gång testats i grupper med barn och unga.
Aktivitetspaketen laddar man själv ner och skriver ut från Trygga Mötens sajt under fliken Material.

Filmer med alternativa slut
Filmerna Får jag följa med och Alla mot en går ut på att väcka diskussioner om hur man tillsammans kan förebygga mobbning, grupptryck, hur man kan agera och om varför man inte alltid vågar agera. Filmerna har tre alternativa slut var som på ett tankeväckande sätt får igång samtal utan att skuldbelägga den som inte alltid vågar stå emot grupptryck. Filmerna har testats i grupper med ungdomar. Filmen Får jag följa med och tillhörande diskussionsmaterial finns i aktivitetspaketet 12-15 år och Alla mot en med diskussionsmaterial finns i aktivitetspaketet 15 +.
Filmerna kan laddas ner via Vimeo eller ses direkt på YouTube, länkar finns på Trygga Mötens sajt, under fliken Material där filmerna också kan ses direkt.

Digitalt spel om barnkonventionen
Vad betyder barnkonventionen i just min vardag? Trygga Mötens rättighetsspel har totalt 54 frågor som är uppdelade 9 och 9. Frågorna är framförallt olika vardagsscenarios där man ska fundera över vad barnkonventionen säger i just den situationen. Varje gång man svarat på en fråga får man direkt veta om det var rätt eller fel och vad det rätta svaret i så fall var, så att man lär sig mer om barnkonventionen! Spelet spelas med eller utan ljud, enskilt, i helgrupp eller i små grupper.

Spelet finns också som en kortare variant i tipsrunde-format, som är färdig att skriva ut och sätta upp där man tycker att det passar – inomhus eller utomhus. Perfekt på till exempel ett läger eller kanske friluftsdagen?

Det digitala spelet finns tillgängligt under fliken Spel på Trygga Mötens sajt och tipsrundan kan laddas ner under fliken (LÄNK http://scout.us2.list-manage1.com/track/click?u=fb347e64dc85f809a762c178c&id=ca72a586d8&e=bfed533e61)Material.

Tryggare tillsammans
Tryggare tillsammans handlar om att arbeta övergripande och är en guide för att de som planerar verksamheten tillsammans ska prata om hur verksamheten ska göras tryggare. tryggare tillsammans finns tillgängligt att ladda ner och skriva ut under fliken Material.

…och ännu mer!
Kolla på Trygga Mötens sajt!