KFUM Sverige deltar på Svenska Missionsrådets årsmöte

KFUM Sverige kommer via våra internationella sekreterare Jana Frolen och Niclas Sannerheim att delta på Svenska Missionsrådets årsmöte den 18 – 19 maj.

Årsmötet arrangeras tillsammans med Sveriges kristna råd på Gullbrannagården utanför Halmstad. KFUM Sverige kommer särskilt att lyfta ungas roll som målgrupp i SMR:s strategiska arbete och även bjuda in alla medlemsorganisationer att vara med i Prideparaden i Stockholm tillsammans med KFUM.