KFUM Göteborg skapar gratis sommaraktiviteter med kommunen

Denna sommar kommer KFUM Göteborg att driva gratis sommaraktiviteter i en nybyggd park i Göteborg från maj till september.

Detta är möjligt genom ett IOP (ideellt offentligt partnerskap) med stadsdelen Västra Göteborg, ett bidrag från regeringens satsning på gratis sommaraktiviteter samt en handfull olika stiftelser. Att få ihop resurser för att kunna erbjuda barn i Göteborg gratis sommaraktiviteter på en fast plats under en längre tid startade hösten 2015 och har nu resulterat i fast bemanning 7 dagar i veckan med en extrasatsning på veckorna 29-34. Då kommer vi förutom aktiviteter som nybörjarskejt, boule, scouting, basket, fotboll, volleyboll, teater, musik, stadsodling och lek även kommer bjuda alla barn som deltar på gratis lunch. Utöver glädjen att kunna dela med oss av alla våra aktiviteter hela sommaren har vi fått möjlighet att säsongsanställa unga medlemmar som under året har deltagit i olika ledarutbildningar lokalt och nationellt.