KFUM Brevik söker ledare till läger för ensamkommande

KFUM Brevik ska sommaren 2016 erbjuda dagläger och ett par övernattningsläger för ensamkommande ungdomar i Norrköpings kommun.

Ungdomarna kommer fem av veckorna vara ungdomar från boenden för ensamkommande och en vecka vill vi göra ett familjeläger för familjer från något av Migrationsverkets asylboenden.

Ungdomarna är oftast mellan 14 och 17 år och har vid det här laget börjat bli riktigt duktiga på svenska. Troligen känner de varandra sedan tidigare och bor kanske ihop. Lägren kommer bestå av ca 10-20 deltagare åt gången.

De flesta veckorna lägren förlagda tisdag till lördag, men det kan bero lite på boendets behov. Deltagarna på daglägren anländer med buss ca 10.00 varje dag och åker tillbaka 18.00. Du som daglägerledare bor förstås kvar på området och kan delta i övriga lägret och planera och umgås med de andra ledarna kvällstid. På lägren kommer de att göra vanliga lägeraktiviteter som exempelvis teambuilding, höghöjdsaktiviteter, kanoting, lägerbål o.s.v.

Lägerteamet består av tre personer, varav en är mer ansvarig för program, och en lägerchef som är med delar av dagarna. Dessutom finns minst en personal med från boendet de kommer ifrån. Ytterligare ca 100 barn och ca 40 ledare finns på området och deltar i andra läger. Att vara lägerledare räknas som en volontärinsats och Brevik ger ett arvode på 600:-/vecka.

Lägren kommer att vara på KFUM Breviks lägergård, tillsammans med alla andra läger som pågår. Sin bas har daglägren dock vid en sjö som ligger lite avsides på lägerområdet, medan de flesta aktiviteter görs på stora lägerområdet.

Det första lägret kommer att vara vecka 26 och pågå 5 dagar. Sedan ordnar vi läger varje vecka till och med vecka 32.

Utbildningsdag För er som ska jobba kommer utbildningsdagar erbjudas, och preliminärt är de satta till 18.00 4/6 – 16.00 5/6. Detta kan komma att ändras!

Kontakt Om du tycker att detta låter intressant kontaktar du Melina Karlsson på melina@kfumbrevik.se eller 0762-49 65 90!