Öppen verksamhet för nyanlända i Kista

På KFUM gården i Kista i Stockholm arbetar vi med ungdomar av alla nationaliteter, då vi gjort det länge vet vi att våra ungdomar själv är bäst på integration mellan nyligen anlända och de som är födda här eller de som kommit tidigare.

Vi som personal försöker uppmuntra ungdomarna bara och hålla oss i ”bakgrunden”. Många av våra ungdomar kan relatera till vad de har varit med om antingen genom egna erfarenheter eller genom släkt och vänner och dessutom talar de ofta språket.

Även om vi bedriver öppen verksamhet för enbart nyanlända med svenska koder, samhällsinformation, studiebesök och skola osv vill vi gärna poängtera att det är i det lilla som mötet händer.

Det är framförallt 3 saker som vi tycker varit viktigast förutom en mätt mage och en miljö som blir som deras vardagsrum är:

– internet
– brädspel
– och en fotboll

Vi menar att det är lätt hänt att vi försöker för mycket och styr upp verksamheter som vi tycker är bra, och som ungdomarna i och för sig deltar i. För våra nyligen anlända behövs det framförallt en kravlös plats att bara få vara på och efterhand få ta del av de möjligheter som finns utifrån deras behov.

Vi har en fadderverksamhet där någon av våra ungdomar får ta hand om en av våra nya besökare som inte känner lokalen under en kväll för att göra sig hemmastadd. Detta vill vi verkligen rekommendera då vi sett att de växer med förtroende.

Dansrummet är numera ofta bokat av killar och där i det lilla möts killar och tjejer utan att vi i vuxenvärlden står med vårt genusmaterial och idéer om svenska koder.