KFUM Örebro är utvalda att ingå i projektet Välkommen hit

KFUM Örebro är en av 20 basketföreningar i Sverige som är utvalda av Svenska Basketbollförbundet att ingå i projektet ”Välkommen hit”. Projektet syftar till att, med basket som redskap, skapa en meningsfull och aktiv fritid för ensamkommande barn och ungdomar.

Välkommen hit står på två ben:
Det ena är att introducera basketen och föreningslivet för ensamkommande flyktingungdomar, och genom aktiviteter som utvalda basketföreningar ansvarar för hjälpa till i integrationsprocessen. Genom basketen får de ensamkommande på ett naturligt sätt lära känna etablerade svenskar, och genom dem få fler pusselbitar i processen att förstå hur det svenska samhället fungerar.

Projektets andra ben handlar om att sprida information och kunskap kring inkludering av nyanlända inom idrotten och föreningslivet. Vi vill uppmuntra och inspirera andra att göra samma sak.

KFUM Örebro Basket har sedan i hösten 2015 erbjudit basketträningar på onsdagar kl.20-22 på Tegelbruket. Totalt har drygt 60 ensamkommande provat basket och över 30 av dem kommer regelbundet på våra träningar. Utöver det kan vi tillsammans med Tegelbruket erbjuda bla språkcafé, läxhjälp och foto/filmundervisning.

Välkommen hit har på många sätt överträffat våra förväntningar. Vi kommer därför utveckla projektet ytterligare och satsa ännu mer på att ge ungdomarna möjligheter att bygga broar in i svenska samhället. Genom alla våra medlemmar och deras föräldrar/anhöriga kommer vi från och med hösten skapa ett mentorskapsprogram. Genom mentorskapet tror och hoppas vi att ungdomarna får nya kontakter som så småningom kan leda till utbildnings- och jobbmöjligheter. Sverige är uppbyggt på kontakter, med rätt kontaktnät öppnas dörrar. De ensamkommande har inte sådana kontaktnät. Vi kommer därför hjälper dem att skapa detta genom mentorskapsprogrammet och våra ”basketmentorer”.

Basketmässigt har spelarna gjort stora framsteg den här säsongen. Den 18 juni kommer de spela sin första 3×3 turnering och vecka 25 arrangerar vi ett sommarläger där basket varvas med studiebesök och andra fritidsaktiviteter.

KFUM Örebro Basket önskar alla Välkommen hit!