Finlands KFUK fyller 120 år och firade på KFUK-dagen 24 april

Finlands KFUK fyller 120 år i år och firade med stort kalas på KFUK-dagen den 24 april. Det började på förmiddagen med gudstjänst med nattvardsgång i den spektakulära Tempelplatsens kyrka, som ligger nära KFUKs Helka.

KFUKs generalsekreterare Pirjo-Liisa Penttinen som är präst predikade. En imponerande kör på ett 70-tal personer från Stuttgart sjöng och gav en riktig jubelstämning genom att avsluta med Händels Halleluja.

KFUK har eget hotell i Helsingfors– Helka, populärt bland turister och andra genom god kvalitet och service och centralt läge. Där finns också KFUK-förbundets kontor. Nu tog jubileumsfirandet upp större delen av hotellets lokaler. Det blev brunch och avslutningsmiddag. Särskilt i samband med brunchen men även under middagen var det program med sång och musik och gratulationer. Bland gratulanterna fanns KFUKs världsförbunds ordförande Deborah Thomas – Austin, den lutherska biskopen Irja Askola som också framförde hälsningar från ortodoxa och katolska kyrkorna. KFUM gratulerade genom en manskör. En delegation var inbjuden från Litauens KFUK-KFUM.

Volontärer hade ordnat utställningar i hela husets 5 våningar. Det handlade om KFUKs historia och även om Finlands historia 1896 – 1915 under ryska imperiet
1916-1935 under den nationella självständigheten. Det var under den tiden som ”de tokiga kvinnorna” byggde ett hus så långt bort från stadens centrum. Det är samma hus som i dag kan dra in pengar på sitt centrala läge.

1936 – 1955 krigsåren och återhämtandet efter kriget. Då hade KFUK bagerier, flyktingarbete, kindergarten, startade hotellverksamhet, byggde en fjällstuga där kvinnor kunde semestra och lära sig åka skidor.

När samhället tog över en del av ansvaret för barnomsorg kom utvecklingen av KFUK i Finland mycket att likna Sveriges med skillnaden att man i Finland lagt större vikt vid den kristna/andliga sidan av triangelns helhet och att man fortsatt att vara en aktiv och självständig kvinnorörelse med gott samarbete med andra kvinnoorganisationer och med kyrkorna.

Lokalföreningarna presenterade sitt arbete vid olika ”stationer” i huset. Det får bli en egen rapport senare.

KFUKs kommunikationsansvariga Ilona Yrjölä säger att först när jag började det här jobbet och skulle presentera KFUK berättade jag vad KFUK gör men det är så mycket så det svårt för en utomstående att förstå hur det hänger ihop. Nu börjar jag med vad en kvinna är och beskriver utifrån det olika behov där man kan stötta varandra och få inspiration av att göra något tillsammans.

När KFUK byggde sitt hus 1927 valde man en kvinnlig arkitekt, Wivi Lönn, som var pionjär som kvinna inom arkitektyrket. En plakett har utformats och placerats på huset. Den avtäcktes under jubileumsdagen. KFUK delade också ut två priser till andra organisationer – en som jobbar med finska och invandrarbarns läsning och en som arbetar med generationsöverskridande arbete.